X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
شنبه 4 دی 1389


هو الشاهد


دانستن خوب است. دانستن مهم است. ولی دانستن چه چیزی مهم است؟ چقدر مهم است؟ به اندازه صرف وقت عزیزمان؟ به اندازه صرف نظر کردن از تفریح و مهمانی؟ به اندازه صرف مال و ثروت؟ به اندازه صرف عمر؟ همه ی عمر یا بخشی از آن؟


اگر بگویم چیزی هست که دانستنش به اندازه جانمان ارزش دارد چه می گویید؟

اگر بگویم به اندازه جان و مال و آبروی ما ارزش دارد چی؟

اگر بگویم به اندازه جان و مال و آبروی تمام خانواده و دوستانمان ارزش دارد چه می گویید؟


کسی را می شناسم که جان خودش و تمام خاندان و یارانش را فداکرد تا مردم زمانه اش بدانند حق با کیست و چه کسی باطل می گوید.


دانستن حق به اندازه خون حسین بن علی (علیه السلام)، خون پاک علی اصغر و 72 خون از پاک ترین انسانها، و به اندازه اسیری زینب کبری و خاندان عصمت، مهم است.


اما منتقم ثارالله قیام نخواهد کرد تا زمانی که برای نشان دادن حقیقت به مردم احتیاجی به نثار خونش نداشته باشد.