X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
یکشنبه 23 بهمن 1390


بسم الله


خمینی کبیر فرمود: "شما رهبران نهضت هستید. بانوان، رهبر نهضت ما هستند، ما دنبالۀ آنها هستیم. من شما را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار شمایم. خداوند شما را برای اسلام حفظ کند."


امام ما این قدر نگاه بلندی به زن دارد و چنین چایگاه باعظمتی را به زن می دهد، آن وقت ما در رسانه ها هیچ تصویری از حتی یکی از شهدای زن نداریم.

نمی دانیم که اولین راهپیمایی مشهد، توسط زنان صورت گرفته.

نمی دانیم که بیشترین شهدای فاجعه نهم و دهم دی ماه 57 در مشهد از زنان بوده اند، چون تانکهای ارتش شاه به صف زنان هجوم بردند و بسیاری از زنان را زیر چرخهای خود شهید کردند.

و به این ترتیب، ما هیچ تصوری نداریم از فرزند شهیدی که مادرش شهید شده نه پدرش.