X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
سه‌شنبه 22 شهریور 1390

کشتن همه فرشته ها

یا

وقتی شیطان به صداسیما می زند

چقدر ما ساده لوحیم که صداسیما را نقد می کنیم. انتظار داریم به گفتمان حزب الله توجه کنند و به یاران انقلاب تریبون داده شود. (تازه ذوق می کنیم که برنامه راز را داریم) می گوییم چرا فقط شمال تهران را می بینید و بقیه کشور را نادیده می گیرید. می گوییم چرا زنان چادری یا فقیرند یا بدبخت... و خیلی نقدهای دیگر.

حالا با این دسته گلی که برادران بهرامیان در سقوط یک فرشته به آب داده اند، باید قسم و آیه بخوریم که ما جماعت حزب الله، شیطان نیستیم و مثل آدمهای خوب و پولدار شمال تهران از خاک آفریده شده ایم و البته بشری جایز الخطاییم.

واقعا به نظر شما تصویری که در سی شب از یک تیپ حزب اللهی به عنوان شیطان در ذهن مخاطب جاسازی شده را می توان با دو سه دیالوگ پراکنده که "از تیپ الانم راضی نیستم ولی برای جلب رضایت فاطمه مجبورم" یا "از کسانی که موقع حرف زدن با نامحرم سرشان را پایین می اندازند، متنفرم" که زبان شیطان حزب اللهی فیلم خارج می شود، توجیه کرد؟

خودشان کارشناس می آورند و می گویند که شیطان قدرتی ندارد و فقط وسوسه می کند و اجنه نمی توانند علیه انسان کاری انجام دهد چون انسان اشرف مخلوقات است و... بعد در همان برنامه کارشناس مذهبی این فیلمهای شیطانی را می آورند که دروغهایش را توجیه کند.

نمی دانم این آقایان فکر نکردند که اگر شیطان و اجنه بتوانند کسی را تا حد مرگ بترسانند که بعد سکته کند و بمیرد یا اینکه توطئه کنند، صحنه سازی کنند، جعل مدرک کنند که تهمت دزدی به دختری پاک بزنند، دیگر در عالم امکان سنگ روی سنگ بند نمی شود و کلا باید جمع کنیم و کار جهان را به شیطان و دارودسته اش بسپاریم! فکر نکردند با این تلقین ها چه وحشت و نا امیدی ای در جامعه ایجاد می کنند؟ آخر زندگی ، فیلم نیست که شیطان هرچه خواست انجام دهد بعد کسی از آن تصادف وحشتناک جان سالم به دربرد و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود. نمی دانید که خداوند امور عالم را از را سلسله علت و معلولی اداره می کند نه مثل فیلمسازان شما با طلسم و جادو جنبل و معجزه و فرشته دیدن و شیطان شدن و.... ؟

نمی دانید این سوژه ها از هالیوود یهودی مسیحی آمده که در دینشان نه عقل بهایی دارد نه علم و نه سلسله علت و معلولی را آنگونه که حکمت اسلامی به آن پی برده، فهمیده اند. آنها مجبورند برای توجیه دین به این خزعبلات چنگ بزنند؛ شما اگر مسلمانید، بروید حکمت اسلامی را بخوانید و اول عمق و زیبایی دین خود را بفهمید بعد ببینم از هالیوود کپی برمی داریدیا نه؟!

سوال آخر من اینکه چه دلیلی دارد که یک سال شیطان را در هیئت یک رزمنده جانباز شهید نشان می دهید و سال دیگر در هیئت جوانی متدین و با تیپ حزب اللهی؟ من هیچ توجیهی را قبول نمی کنم و این را پای حماقت شما نمی گذارم که حکما گفته اند امر اتفاقی تکرار نمی شود.

رهایتان کنند سال دیگر شیطان در لباس یک مرجع تقلید در می آید که دیگر فحش خور جماعت مذهبی جامعه تکمیل شود و شما رسالت مضحکه کردن متدینین را به اتمام رسانده باشید.

دلم می خواهد روز قیامت جواب شما را به این جماعت مظلوم بشنوم.

تا آن روز.....