X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دوشنبه 5 بهمن 1388


هو الهادی!

قرآن خوانده اید؟به آیاتش فکر کرده اید؟ خوانده اید که خداوند می فرماید هر که بخواهم هدایت می کنم و هر که را بخواهم گمراه می کنم!؟ اگر خوانده اید و به آن فکر کرده اید، چقدر جاخورده اید؟ 

مگر می شود خداوند رحمان و رحیم کسی را گمراه کند؟ چرا چنین کاری کند؟


آقای فاطمی نیا دیشب در برنامه "این شبها" جواب این سوال مرا که سالها در ذهنم بود را داد:

خدا گمراه می کند یعنی مددرسانی و کمک خودش را قطع می کند. راه هایی که برای هدایت جلوی پای بندگانش می گذارد را می بندد. نور هدایتش را خاموش می کند. و این کافی است برای گمراهی ما بندگان.

اما این کار را با چه کسانی می کند؟

آنان که دیگر اهل عمل صالح نیستند. وقتی از تو عملی نباشد خداوند قلبت را هم از تو می گیرد؛ و بینایی چشمت را و شنوایی گوشت را. پس هیچ گاه نگو "دلت پاک باشد، خدا که به عمل ما احتیاج ندارد."


بارالها! لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما را به خود وامگذار.